Sledujte nás na
E-shop Vstupenky
Architektura, stavitelství a design
STÁLÁ EXPOZICE
Hlavní budova v Praze

Architektura, stavitelství a design

Labyrintem architektonických stylů


Expozice dokumentuje na původních i nových modelech, kopiích dobových plánů, skic a fotografií a řadou autentických stavebních prvků nejvýznamnější architektonické počiny u nás od poloviny 19. století po současnost.

Muzeum architektury a stavitelství představuje nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích od druhé poloviny 19. století až po současnost. Návštěvník se zde seznámí s uplatněním inženýrských prvků ve stavitelství, s technologií stavby řetězových mostů, se železnými konstrukcemi střech a příhradových mostů, ve zkratce pozná nejvýznamnější stavby a charakteristické znaky jednotlivých slohů a stylů – historismu, secese, moderny, kubismu, konstruktivismu, funkcionalismu až k socialistickému realismu a hromadné panelové výstavbě let šedesátých. Vystaveny jsou jak původní, tak zcela nové architektonické modely staveb včetně sochařských doplňků plus četné skici, plány a fotografie, charakterizující jednotlivé slohové etapy a přibližující velké osobnosti české architektury (J. Zítek, J. Kotěra, J. Gočár, Sial).

Expozice nabízí příjemné spočinutí v secesním a kubistickém prostředí, přibližujícím dobovou atmosféru. Lze vstoupit do pracoven architektů 19. a 20. století nebo si připomenout úspěch Československého pavilonu na Expu 58 v Bruselu. Z oblasti designu je představena reprezentativní sbírka historických lamp a svítidel.

VÝZNAMNÉ EXPONÁTY

Zdeněk Pešánek: Skica kinetické skulptury, okolo 1928

barevná kresba (Archiv architektury a stavitelství NTM)

Galerie

Architektura, stavitelství a design

Architektura, stavitelství a design

Stálá expozice