U příležitosti Dne památek umožní Národní technické muzeum návštěvníkům prohlídku části budoucího Železničního muzea na Masarykově nádraží v Praze.

Areál bude zpřístupněn v pondělí 18. dubna od 10 do 18 hodin. Prohlídka bude možná ve skupinách po deseti osobách vždy v celou hodinu. Vzhledem k probíhajícím opravám střech není umožněn přístup dětí mladších 15 let. Cesta bude značena z Hybernské ulice od poštovního úřadu.

Areál bývalé železniční výtopny Praha – Masarykovo nádraží byl postaven v roce 1845, kdy do Prahy přijel první vlak tažený parní lokomotivou. Hlavní budovy v areálu budoucího Železničního muzea NTM pocházejí přímo z jubilejního roku a více než 155 let sloužily bez větších stavebních úprav železniční dopravě. Budovy nádraží, výtopny i dílen projektoval Ing. Antonín Jüngling a kolejiště Ing. Jan Perner. Ústřední budova Železničního muzea NTM je největší klasicistní průmyslovou stavbou ve střední Evropě. Rovněž lokace takto velké a významné památky technické povahy v centru hlavního města je jedinečná. Umístění Masarykova nádraží předznamenalo jeho sepjetí s osudem Prahy a celého našeho státu. Nádraží a jeho zázemí se dotkla revoluce roku 1848, prusko-rakouská válka roku 1866 i Pražské povstání v květnu 1945. Během něho byly o nádraží svedeny kruté boje a u stěny výtopny bylo nacisty zastřeleno více než 40 osob především z řad civilistů a železničářů.

Železniční muzeum NTM, jehož otevření veřejnosti se plánuje na léta 2016 až 2017, nabídne návštěvníkům rozsáhlou expozici dějin našich železnic včetně unikátní kolekce železničních vozidel. Expozice bude dělena do několika kapitol, ve kterých se návštěvníci poučí nejen o technickém vývoji našich drah, ale i o jejich sepjetí se společností a dějinami státu. Na expozici pak naváže veliké modelové kolejiště a herna, kde si budou moci děti vyzkoušet řadu přístrojů z historie i současnosti železničního provozu. V rámci expozice pak bude možná prohlídka parních, dieselových a elektrických lokomotiv i se strojovnami a podvozky. Významnou součástí Železničního muzea bude Hala strojů, ve které bude ve zcela funkčním stavu prezentována řada parních strojů a dieselových stabilních motorů. Na ní bude navazovat expozice železničního strojírenství, kde bude předváděna v chodu řada dřevo a kovoobráběcích strojů.