Během návštěvy Severočeského kraje navštívila 28.7. Železniční depozitář NTM v Chomutově velvyslankyně Velké Británie paní Jan Thompson. Paní velvyslankyně se zde seznámila s vývojem provozu kolejových vozidel na území ČR, s historií železniční sbírky NTM, jednotlivými vzácnými exponáty i plánem NTM na vybudování Muzea železnice a elektrotechniky NTM v Praze.