Zdravotnická technika

Sbírka zdravotnické techniky umožňuje sledovat jednotlivé hmotné projevy medicíny a zdravotnictví v kontextu času a prostoru a jedinečným způsobem tak podněcuje myšlení vědců a zájemců nad vztahy mezi uměním, vědou, zdravotnictvím a člověkem.

Oddělení zdravotnické techniky vzniklo na základě rozhodnutí generálního ředitele Národního technického muzea Karla Ksandra k 1. 3. 2018, v návaznosti na probíhající výstavu Člověk v náhradách aneb technika slouží medicíně.