Od 5. srpna do 30. září 2009 je v IKC Nostický palác k vidění výstava Zapomenuté klenoty v krajině – Stezky pokory a naděje. Pořádá ji občanské sdružení Pro Bohemia, které se věnuje záchraně kulturních památek. Výstava řadou fotografií, za použití trojrozměrných artefaktů a formou krátkého filmového dokumentu představuje stav drobných památek v krajině Čech, Moravy a Slezska.

Mgr. Naděžda Kalousová, kurátorka výstavy

Tématem fotografií Tomáše Rasla jsou ve volné krajině zachovalé drobné stavební prvky, jako smírčí kříže, boží muka, kapličky, sochy a sousoší, které byly odnepaměti výrazem lidské zbožnosti. Tyto památky jsou důležitou součástí kulturního dědictví a je třeba je chránit a usilovat o jejich obnovu. Autorkou námětu a scénáře výstavy je Mgr. Naděžda Kalousová, ředitelka Pro Bohemia, odborně spolupracovali PhDr. Jiří T. Kotalík a PhDr. Irena Bukačová. Výstava je přístupná od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.

Autor: Alice Třísková