ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ č. 1/2007

Název zadávacího řízení: Vybavení prostor a kanceláří nábytkem

Fáze řízení: ukončeno hodnocení – lhůta pro podání námitek

V rámci rekonstrukce a modernizace budovy Národního technického muzea budou některé prostory a kanceláře vybaveny novým nábytkem. Jedná se o tyto tři dílčí dodávky:

 • 1. dílčí dodávka – vybavení promítacího sálu a přilehlé zasedací místnosti nábytkem,
 • 2. dílčí dodávka – vybavení respirií (odpočinkových zón) sedacím nábytkem pro návštěvníky,
 • 3. dílčí dodávka – vybavení kanceláří nábytkem.

Výsledek zadávacího řízení:

Dodávka č. 1 – vybavení promítacího sálu: AKIT, s.r.o., Praha 8 (2. místo Design INTAE, s.r.o., Praha 5)

Dodávka č. 2 – vybavení respirií a sálů: Design INTEA, s.r.o., Praha 5, (2. místo VITRA koncept, s.r.o., Praha 7)

Dodávka č. 3 – vybavení kanceláří nábytkem: Design INTEA, s.r.o., Praha 5 (2. místo NO+BL Kancelářský nábytek, s.r.o.)

OZNÁMENÍ NABÍDKY

Dne 6. 9. 2007 bylo dle § 12 odst. 6 a § 38 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách zahájeno zadávací řízení na zakázku:

Název veřejné zakázky: Vybavení kanceláří a prostor nábytkem po rekonstrukci

Druh zadávacího řízení: Zadávací zjednodušené podlimitní řízení na veřejnou zakázku

Způsob zahájení: Oznámením a výzvou k podání nabídky rozeslanou sedmi náhodně vytipovaným dne 16.9.2007 na jednu až tři dodávky

Termín pro podání nabídky: 1. 10. 2007

Zadavatel: Národní technické muzeum, Praha 7, Kostelní 42

Místo pro podání nabídky:

 • poštou: 170 78 Praha 7, Kostelní 42
 • osobně: Praha 7, Letná, Kostelní 42 – sekretariát GŘ
 • faxem: 220 399 200
 • e-mailem: jana.abazidova (at) ntm.cz

Nabídka musí být v jazyce: českém

Kvalifikační předpoklady: základní dle § 53, profesní dle § 54, ekonomické dle § 55/1a) (pojist. 0,5 mil.), technické dle § 56/1a) a e) z. č. 137/2006 Sb.

Datum otevírání obálek: 2. 10. 2007 ve 14:00 hod. , Praha 7, Kostelní 42

Hodnotící ukazatele:

 • ekonomická efektivita:
 • výhodnost cenové nabídky 40 %
 • pozitivní reference ze státního a veřejného sektoru 5%
 • záruka kvality zboží a servis 15%
 • estetické a technické parametry zboží 25%
 • dodací a smluvní podmínky 15%

Autor: Miroslav Zapletal