Národní technické muzeum v Praze spolu s hutnickou sekcí Klubu přátel NTM a Společností pro dějiny věd a techniky pořádají 15. listopadu XLVIII. seminář z dějin hutní výroby.

Seminář začíná v 9 hodin v přednáškové síni Národního zemědělského muzea v Praze 7, Kostelní 44 (nepřehlédněte: z důvodu rekonstrukce kinosálu NTM se hutnický seminář koná stejně jako v minulém roce v Národním zemědělském muzeu!) Program.

.

Meč, Mikulčice; část s „nápisem“ a vyznačením pozice odběru vzorku č. 3. Foto J. Košta. Meč byl nalezen v hrobě 723 odkrytém v roce 1958 v rámci systematického archeologického výzkumu na akropoli raně středověkého hradiště v Mikulčicích u Hodonína.

Autor: Irena Laboutková
Sbírka: