Národní technické muzeum připravilo specializované workshopy pro střední školy. Jedná se o téma Smykové tření a valivý odpor - ložiska v historii a dnes určené pro všechny střední školy a dva odborné workshopy pro střední školy s technickým zaměřením s tématy Ložiska a Pružiny.

Workshopy se konají na základě objednávky:
úterý: 13.30 – 15.00
čtvrtek: 13.00 – 14.30

Objednávky zasílejte na milos.milner@ntm.cz

Cena workshopu 40 Kč.

Organizace workshopu:
Studenti budou rozděleni do 2 skupin. Kromě samotného workshopu budou pracovat i v expozicích.

Programy:

SMYKOVÉ TŘENÍ A VALIVÝ ODPOR - LOŽISKA V HISTORII

V učebně si studenti zopakují podstatu výpočtu smykového tření i valivého odporu a jimi působených ztrát. Manipulativně si každý pohraje s kluznými i valivými ložisky různého typu.

V expozici se žáci pokusí odpovědět na motivační otázky týkající se dobře viditelných kluzných ložisek a třecích součástí zejména u parních lokomotiv, motocyklů a kol.

LOŽISKA

V expozicích studenti uvidí a budou zkoumat ložiska kluzná, jejich materiály a konstrukci a způsob mazání. V učebně potom způsob opravy těchto ložisek a manipulativně i teoreticky se budou zabývat ložisky valivými, která budou skládat a rozebírat. Seznámí se s  realizaci prvního valivého ložiska Leonarda da Vinci, ale i s novinkami od firmy SKF. Vše ,,si osahají“ rukama.

PRUŽINY

V expozicích budou žáci zkoumat vývoj a způsob odpružení jízdních kol, motocyklů a parních lokomotiv. V učebně uvidí přehled druhů pružin, pomocí měřidel si u vybrané pružiny vytvoří jejich charakteristiku na počítači, u jiné si vyzkouší, kolik energie se do ní vejde, na krátkém videu uvidí výrobu pružiny na automatu a s mnoha vzorky se manipulativně seznámí.