Výstava v Muzeu Vysočiny Jihlava. Výstava osobností české vědy a techniky je připravena ze sbírek Národního technického muzea v Praze. Seznamuje návštěvníky s desítkou vybraných vědců a vynálezců, kteří působili v českých zemích v 18. až 20. století a významně zasáhli do české i světové vědy. Každé z těchto osobností je věnována samostatná část expozice s portrétem, písemnými informacemi a dokumenty, osobními pomůckami, vynalezenými a používanými přístroji.