V nově otevřeném Centru stavitelského dědictví Plasy vystavuje Národní technické muzeum  od 29. září do 1. listopadu 2015  zakládající listinu plaského kláštera. Jedná se o zcela mimořádnou událost, neboť listina se vrací do plaského kláštera poprvé od jeho zrušení Josefem II. před 230 lety. Návštěvníci tak mají unikátní příležitost si prohlédnout vzácný dokument nevyčíslitelné hodnoty, který je  psaný latinsky na pergamenu a  potvrzuje, že český kníže Vladislav II. dne 5. srpna 1146 daruje řádu cisterciáků vsi s nevolníky v místě, které se jmenuje Plasy (Plaz). Listina je falzem vytvořeným již ve 12. století a je ve správě Národního archivu.