Úspěšná výstava historických fotografií Tvář průmyslové doby – svědectví fotografie, která byla na podzim loňského roku k vidění v Sále architektů Staroměstské radnice v Praze, putuje do výstavních prostor Českého centra v Berlíně. Výstavní projekt poskytuje ojedinělé obrazové svědectví o jedné z nejvýraznějších proměn české krajiny i společnosti, k níž došlo v době industrializace českých zemí na přelomu 19.-20. století. Výstava je součástí oslav stoletého výročí založení Národního technického muzea v Praze.

Výstavu, která se koná pod záštitou velvyslance české republiky ve Spolkové republice Německo JUDr. Rudolfa Jindráka, bude možno zhlédnout v období od 7. 3. do 10. 4. Součástí slavnostního zahájení, které se uskuteční 6. března ve výstavních prostorách Českého centra v Berlíně, bude přednáška jednoho z autorů výběru fotografií, PhDr. Jana Hozáka, věnovaná stoleté historii muzea i jeho perspektivám.

V Berlíně bude vystaven výběr 40 původních originálních fotografií ze sbírek Národního technického muzea, které zobrazují počátky a rozvoj průmyslové kultury v Čechách. Přestože se jedná jen malý zlomek fotografické tvorby z let 1860–1920, budou zde zastoupeny práce nejvýznamnějších profesionálních fotografů té doby – Františka Fridricha, Jindřicha Eckerta, Rudolfa Brunera-Dvořáka, Otto Bielfeldta, Carla Pietznera, Františka Drtikola a dalších tvůrců.

Návštěvníkům bude k dispozici i výpravná doprovodná česko-anglická publikace autorů Jana Hozáka, historika a archiváře NTM, a Pavla Scheuflera, historika fotografie. Kniha představuje „průmyslovou kulturu“ na konci 19. a počátku 20. století v celé její šíři. Fotografie měst, technických výtvorů, továren, ale též zábavy a sportu, i tváře konkrétních lidí dohromady vytvářejí plastický obraz doby i krajiny poznamenané nastupující érou intenzivní průmyslové výroby.

Výstava původně vznikla jako společný projekt Národního technického muzea a Výzkumného centra průmyslového dědictví ČVUT v Praze jakožto součást 4. mezinárodního bienále Industriální stopy 2007, jehož cílem bylo upozornit na důležitost průmyslového dědictví.

ČESKÉ CENTRUM BERLÍN

České centrum Berlín je součástí sítě 24 Českých center v 20 zemích světa. Jako největší České centrum ve světě pomáhá vytvářet dobré jméno a pozitivní obraz České republiky v Německu prostřednictvím veřejné diplomacie především v oblasti kultury, obchodu a cestovního ruchu. Kromě pořádání řady kulturních akcí nabízí i poradenství v oblasti podnikání a turistiky, jazykové kurzy češtiny a provozuje kvalitní knihovnu české literatury. České centrum Berlín je členem EUNIC Berlin (Společenství evropských kulturních institutů v Berlíně).

Autor: Alice Třísková