V neděli 6. června 2010 proběhly v areálu plaského kláštera dvě významné kulturní události. První z nich byla vernisáž výstavy Plaský pivovar 2015 a druhou bylo slavnostní vyhlášení Osobnosti roku města Plasy.

Výstavu věnovanou minulosti, současnosti a budoucnosti bývalého pivovaru v Plasích zahájil v prostorech klášterní sýpky generální ředitel Národního technického muzea Mgr. Horymír Kubíček. Památková obnova areálu plaského pivovaru s mlýnem, domkem mlynáře a domem sládka je součástí projektu NTM nazvaného Centrum stavitelského dědictví v Plasích. V uplynulých měsících byla ukončena předprojektová příprava stavební adaptace objektů a na podzim letošního roku by měly začít stavební práce. Po vzorové památkové obnově, která objektu navrátí podobu z přelomu 19. a 20. století, zde bude instalována studijní expozice stavebních prvků, materiálů a konstrukcí. Projekt financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj bude ukončen v roce 2014 a v roce následujícím bude areál zpřístupněn veřejnosti. Návštěvníci výstavy „Plaský pivovar 2015“ nyní mají možnost seznámit se s minulostí památky, dozvědět se o aktuálních poznatcích získaných průzkumovými pracemi a prohlédnout si architektonickou studii památkové obnovy. Instalace nabízí rovněž malou ochutnávku ze sbírkových předmětů, které v roce 2015 budou součástí nové studijní expozice. Účastníci vernisáže měli zároveň jedinečnou příležitost navštívit areál pivovaru „na živo“ a v bývalé pivovarské varně se formou multimediální prezentace seznámit také s novými objevy z pivovarského podzemí.

Druhou akcí, která v objektech ve správě NTM proběhla, bylo vyhlášení Osobnosti roku 2010. V honosném opatském sále prelatury byl tímto titulem poctěn pan Robert Drozda, který se již 30 let svědomitě stará o barokní hodinový stroj umístěný na věži klášterní sýpky, v posledních letech jako pracovník Národního technického muzea. Mezi prvními gratulanty byl proto generální ředitel NTM Mgr. Horymír Kubíček, který „Panu hodináři“ předal do správy nové kamenné, umělecky ztvárněné závaží s přáním, aby i nadále duše hodináře souzněla s duší plaských hodin.

Výstava v klášterní sýpce je spolu s prohlídkovým okruhem „od sklepů po hodinovou věž“ otevřena denně kromě pondělí až do 28. září 2010. V objektu prelatury je na léto připravována řada kulturních akcí, včetně dvou koncertů Plzeňské filharmonie a dvou fotografických výstav. Nově lze majestátné prostory opatského sídla navštívit rovněž s původcem.

Klášterní sýpka Plasy: generální ředitel NTM Mgr. Horymír Kubíček

Klášterní sýpka Plasy: Mgr. Pavel Kodera, ředitel NTM Mgr. Horymír Kubíček, Mgr. Jaroslava Sporková, ředitel Pražského filharmonického sboru Mgr. Richard Sporka se synem

Klášterní sýpka Plasy: starosta Plas Mgr. Miloslav Hurt, referentka památkové péče PhDr. Jitka Vlčková, prof. PhDr. Pavel Vlček, Ústav teorie a dějin architektury ČVUT v Praze, a Mgr. Horymír Kubíček, generální ředitel NTM.

Vyhlášení „Osobnosti roku města Plasy“ v prelatuře kláštera: starosta Plas Mgr. Miloslav Hurt předává ocenění hodináři Robertu Drozdovi.

Robert Drozda, starající se o barokní hodiny v klášterní sýpce.