V Regionálním muzeu v Litomyšli máte do 8. 5. možnost zhlédnout výstavu vzniklou ve spolupráci s Národním technickým muzeem. Výstava mapuje nejstarší výzkumy nebeských jevů, jež ve východních Čechách prováděli v 17. a 18. století litomyšlští piaristé. Dále představuje osobnosti astronomie včetně Zdeňka Kopala, nejvýznamnějšího českého astronoma 20. století, který se podílel v USA na přípravě letů člověka na Měsíc.

Ve výstavě jsou představeny astronomické, navigační a geodetické přístroje 16.–20. století ze sbírek Národního technického muzea. Mezi dalekohledy je vystaven tubus Clarkova teleskopu z roku 1858, který byl hlavním dalekohledem ondřejovské observatoře. Americká firma Alvana Clarka se proslavila největším refraktorem světa (průměr čočky 102 cm) pro Yerkes Observatory v USA v roce 1897, který funguje dodnes. Unikátem je kamera k fotografování přeletu meteorů. Byla jednou z kamer, kterými byly 7. 4. 1959 získány snímky meteoru, jenž ozářil krajinu nad celými Čechami. Jeho čtyři úlomky o hmotnosti 5,8 kg byly nalezeny u Příbrami. Jde o první fotografie pádu meteoritu na světě, který byl posléze nalezen. Meteorit Příbram se tak stal světovým unikátem, dnes je uložen v Národním muzeu v Praze.

Na výstavě je také představena rekonstrukce astronomického sextantu dánského astronoma Tychona Brahe, který působil v Praze na dvoře Rudolfa II. jako císařský astronom. Dalšími exponáty výstavy jsou jak přístroje minulosti (Jakubova hůl, pasážník, zrcadlové sextanty, glóby, armilární sféry, astronomické hodiny, planetária a sluneční hodiny), tak i současné pomůcky (totální stanice a navigace GPS).

Výstava trvá od 6. 2. – 8. 5. 2015

Bližší informace naleznete na stránkách Regionálního muzea v Litomyšli.