V souvislosti s otevřením NTM bylo ve dnech 15. a 16. 2. 2011 uskutečněno příležitostné vysílání radioamatérské stanice OL1NTM.

Vysílání bylo s potřebným předstihem anoncováno prostřednictvím pravidelné krátkovlnné zpravodajské relace Českého radioklubu, celosvětového radioamatérského fóra QRZ FORUM a francouzské CCAE (European Collins Collector Association), propojené s americkou mateřskou základnou. Díky této propagační kampani se akce setkala s poměrně značným zájmem radioamatérské veřejnosti.

Vysílalo se v krátkovlnných pásmech:
80 m pro spojení s ČR a okolím,
40 m pro spojení s Evropou,
20 m pro spojení s dalším světem
a dále v pásmu VKV na kmitočtech 144 a 430 MHz pro vnitrostátní spojení.

Provozní režim byl převážně fonický a v pásmu 40 m též telegrafní.

Činnost radiostanice zajišťovali členové Českého radioklubu Jaromír Šubrt (OK1XZ), Ladislav Klofát (OK1UNL), Ing. Josef Lášek (OK1MAY) a příležitostně též zaměstnanci NTM Karel Brenner (OK1FBO) a André Matějíček (OK1DCA) – držitelé oprávnění k provozu radioamatérských radiostanic. Jako host se zúčastnil vysílání také Petr Havliš, redaktor časopisu Amatérské radio, jehož příští číslo přinese o akci krátkou reportáž.

Navázáno bylo cca 600 spojení s těžištěm v tuzemsku. Menší část tvoří spojení s většinou evropských zemí (převažuje Německo). Zbytek celkového počtu tvoří spojení s jinými kontinenty. Raritou je spojení s expediční stanicí na ostrově blízkém Senegalu.

Uskutečněné spojení se potvrzuje vzájemnou výměnou tzv. QSL lístků. QSL lístky naší stanice s propagačním motivem byly vytištěny v počtu 1000 ks. Odesílají se zdarma pomocí QSL služby, kterou provozuje Český radioklub. Tato služba také doručí do muzea lístky od protějších stanic. Na připomínku akce znovuotevření muzea budou uloženy v archivu NTM.

 

Autor: Pavel Pitrák