Nadace Okřídlené kolo, dlouholetý partner Národního technického muzea, vyhlašuje veřejnou sbírku, jejíž výtěžek bude použit na opravu lokomotivy 464.202, která je součástí sbírek Železničního muzea NTM.

Cílem sbírky je shromáždění finančních prostředků na opravu a znovuzprovoznění historické parní lokomotivy s označením 464.202. Sbírka bude probíhat na území České republiky od listopadu tohoto roku až do 31. prosince 2011. Přispívat je možno na zvláštní bankovní účet číslo 215592525/0300, zřízený u ČSOB Přerov.

Parní lokomotivy řady 464.2 dodala Českosloven-ským státním dráhám loko-motivka Škodových závodů v Plzni (tehdy Závody V. I. Lenina Plzeň) v roce 1956. Lokomotivy byly nakonec vyrobeny pouze dvě a staly se posledním typem parních lokomotiv vyrobených pro ČSD. Lokomotiva 464.202 byla v počátku svého provozu nasazena na vozbu osobních vlaků z Jihlavy do Brna, Znojma a Prahy. Zajíma-vostí je, že v červnu 1961 stanula v čele zvláštního vlaku, který vezl N. S. Chruščova z Bratislavy do Marcheggu na schůzku s americkým prezidentem J. F. Kennedym. Později sloužila na tratích z Brna do Přerova a České Třebové. Od roku 1972 se jejím mateřským depem stala Olomouc. Bylo možné ji potkat na tratích do Krnova a Nezamyslic.

V roce 1974 byla lokomotiva předána do sbírek Národního technického muzea, které ji převezlo do svého depozitáře v Čelákovicích. V roce 1980 byla přepravena do lokomotivního depa v Nymburce. Zde byla uvedena do vystavovatelného stavu jako neprovozní exponát NTM. Představila se například v září 1980 na výstavě v Liberci konané u příležitosti ukončení parního provozu na tratích ČSD. V osmdesátých letech ji převzalo do své péče lokomotivní depo Olomouc, kde byla po náročné opravě v červnu 1993 zprovozněna. V letošním roce skončila životnost lokomotivního kotle a je zapotřebí jeho rozsáhlá renovace. Náklady na všechny potřebné práce budou hrazeny právě z vyhlášené finanční sbírky. Po opravách bude lokomotiva sloužit k vedení zvláštních parních vlaků při nostalgických jízdách a tím prezentovat Národní technické muzeum i připomínat historii železniční dopravy v českých zemích.

Autor: Alice Třísková