Archiv Národního technického muzea a Oddělení dějin vědy a techniky Národního technického muzea pořádají dne 4. října 2011 ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým interdisciplinární seminář Vladimír List osobnost české techniky.

Bezprostředním podnětem k uspořádání tohoto odborného setkání byla skutečnost, že v letošním roce 2011 uplyne čtyřicet let od smrti prof. Vladimíra Lista. Rádi bychom si při této příležitosti připomněli jednu z nejvýznamnějších osobností české techniky dvacátého století, která svými vědeckými i pedagogickými aktivitami výrazně přispěla k jejímu rozvoji.

Máte-li zájem o účast, zašlete prosím formulář přihlášky nejpozději do 31. 8. 2011 na kontaktní adresu: hynek.stritesky@ntm.cz, nebo poštou na adresu: Národní technické muzeum, Oddělení dějin vědy a techniky, Kostelní 42, 170 78, Praha 7.


V případě Vašeho zájmu o přednesení referátu vyplňte v přihlášce rovněž název a anotaci svého příspěvku. Délka diskusních příspěvků je stanovena na 20 minut.

Další informace můžete získat též na telefonním čísle: 220 399 195.

Velmi Vám děkujeme za předání této informace případným dalším zájemcům.

Cirkulář konference (PDF)

Za organizační výbor

Mgr. Hynek Stříteský