Oddělení dějin vědy a techniky Národního technického muzea pořádá ve dnech 7. – 8. prosince 2010 ve spolupráci s Kabinetem dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. a Společností pro dějiny věd a techniky ČR konferenci na téma Věda a technika v českých zemích v šedesátých letech 20. století, která navazuje na odborná setkání zabývající se vědou a technikou v českých zemích za 2. světové války (2008) a v období let 1945–1960 (2009).

Šedesátá léta 20. století jsou v dnešní společnosti vnímána jako doba uvolnění v politice, kultuře i vědě. Z hlediska dějin české vědy a techniky přináší i tato dekáda minulého století řadu přelomových momentů v jednotlivých odvětvích, které posunuly českou společnost na pomyslné přímce pokroku blíž současnosti. Cílem připravované konference je komplexnější zhodnocení tohoto vývoje a dopadů české vědy a techniky na společnost v uvedeném období.

Konference se koná v kinosále Národního technického muzea, Kostelní 42, 170 78, Praha 7. Informace získáte též na telefonním čísle: 220 399 267.

V průběhu konference bude pro účastníky zajištěno drobné občerstvení. Cestovní a další náklady si hradí účastníci nebo jejich pracoviště. Účastnický poplatek je 250 Kč, pro studenty a důchodce 100 Kč.

Program konference je k dispozici zde.