Národní technické muzeum, Oddělení dějin vědy a techniky NTM, Archiv NTM a Společnost pro dějiny věd a techniky pořádají ve dnech 14. – 15. října 2008 konferenci na téma „Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války“.

Program konference.

Autor: Jitka Zamrzlová