Oddělení dějin vědy a techniky Národního technického muzea a Společnost pro dějiny věd a techniky pořádají ve dnech 20. – 22. října 2009 konferenci na téma „Věda a technika v českých zemích v letech 1945 až 1960“.

Cirkulář konference, přihláška na konferenci (přihlašování ukončeno)

Program konference (aktualizováno 22. září 2009)

Autor: Ivana Lorencová