Legenda české letecké literatury, spisovatel Václav Šorel a zástupci odborného nakladatelství 4 + panové Karel Susa a Michal Ovčáček navštívili v pátek 19. března Národní technické muzeum.

Václav Šorel předal do knihovny muzea několik výtisků své knihy Avia devadesátiletá (2009), která mapuje historii výrobního programu společnosti, který zahrnoval přepravní a vojenská letadla, letadlové motory, dopravních letadla a nákladní automobily. Zároveň do archivu NTM věnoval originální výkresy vozítka Avia z 60. let 20. století. Tématem následné diskuse s generálním ředitelem NTM byla potenciální možnost spolupráce při vydání knihy Avia letecká, která by podrobně přibližovala všechny modely letadel, které byly ve společnosti Avia za dobu její existence vyrobeny. Národní technické muzeum má ve svém archivu řadu dokumentů, které by publikaci mohly obohatit. Návštěvě pak byla umožněna krátká prohlídka dopravní haly, kde se buduje nová expozice historie dopravy.

Václava Šorela bude možné potkat v muzeum brzy ještě jednou, a to na odborném semináři Století letectví v zemích Koruny české, který se uskuteční ve dnech 13.-14. 4. 2010.

 

 

Autor: Mgr. Alice Třísková