Spolu se stálou expozicí Technika v domácnosti otevřelo Národní technické muzeum i střednědobou výstavu věnovanou tématu technických sbírek Vojty Náprstka, které přibyly do jeho sbírek v roce 1943. Výstava je umístěna do přízemního sálu hlavní budovy na Letné.

 Životní příběhy činorodé osobnosti Vojty Náprstka (1826-1894) bez jakýchkoli obtíží zaplní samostatnou výstavu. Výstava v Národním technickém muzeu je však zaměřena na jeho počáteční sběratelské aktivity, které se pojily se snahou o osvětu v oblasti technických novinek v domácím - pražském prostředí. Základní inspirací mu byl jeho téměř desetiletý americký pobyt, který mu dal v demokratické společnosti poznat výhody, které přináší osvobození od běžné rutinní práce důmyslně vymyšlenými stroji a strojky.

 Po svém návratu do Prahy byl Náprstek zapojen do mnoha kulturně-společenských aktivit a mezi nimi byla i činnost pro Jednotu ku povzbuzení průmyslu v Čechách. Ta ho v roce 1862 vyslala jako svého zástupce na Světovou průmyslovou výstavu v Londýně, kde se v širší české společnosti rozhodlo o naléhavosti založení průmyslového muzea v Praze. Náprstek byl jednou z vůdčích osobností londýnské společnosti a na základě na místě vybrané finanční částky začal na výstavě nakupovat první předměty pro zamýšlené muzeum. Již z Prahy pak oslovoval krajany žijící v USA o pomoc s rozšiřováním technických sbírek a sám se pak ještě účastnil několika světových a hospodářských výstav, které po Londýnu následovaly. Myšlenka na muzeum nezapadla, jen překonávání úřední rezistence mnohé odradilo až do té míry, že faktické založení pozdějšího Českého průmyslového muzea se stalo výhradně soukromou Náprstkovou záležitostí. Kulaté výročí, které si připomínáme od vzniku jeho muzea tak patří výhradně Vojtově osobnosti jeho rodině a předmětům, které se dochovaly v muzejních sbírkách.

Na výstavě tak můžete spatřit nejroztodivnější novinky druhé poloviny 19. století, kterými jsou například první šicí stroj dovezený do Čech značky Wheeler-Wilson, plátěná didaktická tabla ze světové výstavy v Londýně, dřevěné pračky, cestovní soupravy na čaj, šlehače, krouhače a nebo past na mouchy s hodinovým strojkem. Ojedinělou záležitostí je pak prezentace modelu pražského patologického ústavu, který byl vytvořen pro světovou výstavu v Londýně v roce 1862. Ve Vídni však bylo rozhodnuto na světové výstavě prezentovat tamní patologii a vyhotovený pražský model byl zabalen a odložen. Až před dvěma lety při rekonstrukci budovy ústavu byl znovu objeven a s ním i jeho příběh. Touto výstavou jsme tedy dali modelu novou prezentační příležitost a může se tak objevit mezi předměty, které v Londýně skutečně byly.