Psala se středa 12. dubna 1961. Celý svět s napětím sledoval zprávy o startu sovětské kosmické lodě s první kosmonautem Jurijem Alexejevičem Gagarinem. Lidstvo tehdy překonalo další z pomyslných překážek na cestě k dobytí vesmíru. Hned 28. dubna pak tento první kosmonaut zavítal při své první zahraniční cestě do Československa. Otevřený přehlídkový vůz ZIS 110 B, kterým projížděl Prahou, je jedním z exponátů, kterým se pyšní Národní technické muzeum. Michal Plavec, kurátor letecké sbírky NTM, zpracoval pro tuto příležitost krátké ohlédnutí za událostmi, které předcházely Gagarinovu letu.

Národní technické muzeum si připomíná 60 let od letu Jurije Alexejevice Gagarina do kosmu