Mezi osmi kulturními památkami, které byly na návrh Ministerstva kultury ČR vládou nově prohlášeny za národní kulturní památky, se nachází tři předměty ze sbírek Národního technického muzea. Jedná se o soubor dvou renesančních sextantů: sextant Josta Bürgiho a sextant Erasma Habermela, a astronomické hodiny P. Seigeho. Tyto předměty vysoké kulturní hodnoty si mohou návštěvníci prohlédnout v expozici Astronomie.

Novou národní kulturní památkou ze sbírek NTM je soubor sextantů z období přelomu 16. a 17. století. Bürgiho a Habermelův sextant patří k nejcennějším velkým astrometrickým přístrojům tehdejší doby. Sextanty jsou dokladem vysoké úrovně vědy a konstrukce přístrojů v rudolfinské Praze, která byla důležitou křižovatkou v dějinách astronomie. Díky tomu, že se zde setkali vynikající vědci, Tycho Brahe a Johannes Kepler, se špičkovými mechaniky a hodináři, Jostem Bürgim a Erasmem Habermelem, vznikla v Praze díla, která významně ovlivnila vývoj astronomie. Díky pozorování za pomoci Bürgiho sextantu sestavil Johannes Kepler zákony o pohybu planet.

      
Bürgiho sextant        Habermelův sextant
 

Kabinetní orloj převora oseckého cisterciáckého kláštera, Engelberta Seigeho, je unikátním dokladem technického vývoje období 2. pol. 18. století, spojeným s nejmodernějšími poznatky soudobé astronomie. V orloji je zaznamenána sedmá planeta sluneční soustavy Uran, objevená W. Herschelem v roce 1781. Díky planetáriu a dvěma nebeským sférám patří Seigeho hodiny k nejvýznamějším pracím dochovaným v evropských sbírkách v 18. století.


Astronomické hodiny P. Engelberta Seigeho

Národní kulturní památky tvoří nejvýznamější součást kulturního bohatství země, vztahuje se na ně nejpřísnější ochrana. Národní technické muzeum má ve správě kromě těchto tří unikátních astronomických přístrojů soubor pěti automobilů NW a Tatra, které jsou vystaveny v expozici Dopravy a mezi národní kulturní památky byly zapsány v roce 2006.