7. konference stavebněhisto­rického průzkumu se koná 10. – 13. června 2008 v Jáchymově. Hlavním spolupořadatelem každoročních tematických konferencí pořádaných Sdružením pro stavebněhistorický průzkum je letos Národní technické muzeum. Letošním tematem jsou technická zařízení historických budov nevýrobního charakteru včetně s nimi související technické infrastruktury – zejména zásobování vodou, výstavba hygienických zařízení, kanalizace, osvětlení, větrání, rozvody energií apod.