Oddělení exaktních věd NTM pořádá 15. prosince 2010 tradiční sympozium Z dějin geodézie a kartografie.

V Národním technickém muzeu se letos koná již 31. ročník tohoto každoročního setkání geodetů a kartografů. Na semináři bude předneseno 16 referátů zaměřených na témata z historie zeměměřických oborů. Sympozium uvádějí naši přední odborníci zabývající se historii geodézie a kartografie profesorka Eva Semotanová a docent Pavel Hánek.

Seminář je dlouhodobě zaměřen na problematiku geodézie, kartografie, fotogrammetrie a katastru, která přispívá k doplnění zeměměřické historie. Některé referáty zasahují také do příbuzných oborů jako geografie, astronomie a matematika.

Program ke stažení zde