Dne 13. dubna se konala v Národním techncikém muzeum konference ke stému výročí prvního vzletu letadla těžšího vzduchu nad zeměmi Koruny české.

Rok 1910 a zvláště 16. duben tohoto roku se zapsal nesmazatelně do historie českého letectví — uskutečnil se první vzlet Jana Kašpara a několika dalších Čechů. Můžeme na základě našich dosavadních znalostí prohlásit, že právě tento rok a ne jiný je oním historickým mezníkem v dějinách letectví? Jakým způsobem se odrazil tento předěl ve společnosti?

Program semináře ke stažení zde (PDF).

Pozvánka ke stažení zde (PDF).

Autor: RNDr. Ivana Lorencová