V souvislosti s přípravou zvláštní expozice, kterou se NTM chystá připomenout stoleté výročí své existence, byl model cukrovaru, sbírkového předmětu s inventárním číslem 1, počtvrté ve své historii rozebrán a přestěhován do nově zrekonstruovaného výstavního sálu v hlavní budově na Letné, kde probíhá jeho restaurování. S ohledem na složitost a rozměry modelu se jednalo o nelehký úkol jak z hlediska logistického, tak i restaurátorského.

Úplně prvním sbírkovým předmětem Technického musea Království Českého, jak se Národní technické muzeum kdysi jmenovalo, se v roce 1910 stal unikátní model cukrovaru v měřítku 1:10. Byl vyroben v roce 1908 pro výstavu Obchodní a živnostenské komory a reprezentoval naše tehdy nejsilnější průmyslové odvětví – cukrovarnictví. Precizně provedený model zabírá úctyhodnou plochu přes 41 m2 a dokumentuje jednotlivá technologická zařízení pro výrobu surového cukru, která byla typická pro české cukrovary na počátku 20. století.

Model byl zpočátku vystaven v prostorách Schwarzenberského paláce na Hradčanech, kde mělo muzeum své sídlo až do roku 1941, a poté byl uložen v karlínské Invalidovně. Tam – skryt očím návštěvníků – setrval až do roku 2001, kdy byl naštěstí zapůjčen do expozice Národního zemědělského muzea. Naštěstí proto, že tím unikl povodni, která přišla o rok později a tím byl uchráněn jisté zkázy. Bohužel většina cukrovarnické sbírky, která k modelu patřila, zůstala na Invalidovně a záplavu nepřežila. Jednalo se o zdobené skleněné nádoby se vzorky různých druhů cukru a hmot, které se objevují v procesu výroby cukru a které dávaly návštěvníkům lepší představu o tom, jak takový cukrovar fungoval.

Stěhování a restaurování modelu trvalo dva měsíce. Stavba byla rozdělena na 8 bloků a téměř 200 drobných součástí, především potrubí (dohromady je v modelu ukryto asi 150 metrů trubiček různých průměrů, které znázorňují propojení jednotlivých nádob a strojů). Každá součást musela být opatřena popisem, aby bylo možné jednoznačně identifikovat, kam patří, a z celé demontáže pak byla pořízena obsáhlá fotodokumentace. Každá část modelu váží několik desítek kilogramů a současně je křehká, takže vůbec nejtěžším úkolem byla manipulace s jednotlivými kusy tak, aby nedošlo k jejich poškození. Hlavní část prací provedli pracovníci firmy Cukrovary a lihovary TTD, restaurování zajišťovalo NTM vlastními silami.

Současně se skládáním modelu ve výstavním sále NTM bylo prováděno čištění jednotlivých dílů od prachu a retušování šrámů, které model utrpěl během své stoleté existence – tmelení prasklin v dřevěných podlahách, obnova odřených nátěrů, letování spojů kovových dílů a také výroba a doplňování miniaturních dílů, které si odnesli nenechaví návštěvníci.

Přestože je model proveden věrně v každém detailu, nikdy nebyl pohyblivý, jak by se na první pohled mohlo zdát. Představa o „cukrovarnickém pohyblivém betlému“ se ukázala nereálnou.

Detail vnitřku modelu

Restaurátorské práce

Autor: Jan Palas
Sbírka: