Národní technické muzeum pokračuje ve výstavbě nových depozitárních objektů ve svém areálu v Čelákovicích. Po hale číslo 1, dokončené v roce 2005, oceněné cenou Gloria Musaealis 2006, byla v červnu letošního roku dobudována hala číslo 2. Ve čtvrtek 9. července byla hala slavnostně otevřena za účasti zástupců vedení muzea a Ministerstva kultury ČR.

Národní technické muzeum získalo pozemky o celkové ploše 76 tisíc m² v lokalitě Čelákovice-Záluží pro vybudování depozitárního zázemí už v 60. letech 20. století. Do konce osmdesátých let zde bylo postaveno kromě železniční vlečky osm lehkých skladových hal. Ke koncepčnímu řešení otázky nových úložných prostor NTM přistoupilo v druhé polovině devadesátých let (po vyřešení restitučních nároků na část pozemků). Nutnost vybudování nových depozitárních kapacit ještě stoupla po roce 2002, kdy Národní technické muzeum opustilo pronajaté prostory karlínské Invalidovny zasažené povodněmi. Vznikla proto urbanistická studie zástavby tohoto území, byly stanoveny základní parametry jednotlivých uvažovaných objektů. V letech 2003 až 2005 pak byl postaven první moderní depozitář.

První přípravné práce na koncepci objektu haly číslo 2 byly zahájeny v roce 2005. Samotná stavba byla zahájena v červnu 2008 a budova byla dokončena a převzata koncem června 2009. Zastavěná plocha celého objektu činí 1 520 m² a celkový obestavěný prostor je 15 100 krychlových metrů. Autorem architektonického řešení je Ing. arch. Jiří Krejčík, ARN STUDIO, spol. s r. o. Zhotovitelem je společnost OHL ŽS.

Nová hala je určena zejména pro dlouhodobé uložení trojrozměrných sbírkových předmětů, dopravní techniky a rozměrných sbírkových předmětů z oblasti strojírenství a elektrotechniky. Jedná se o dvoupodlažní objekt, který je rozdělen na dvě hlavní dispoziční části – část provozní a část depozitární. Obě podlaží budovy jsou koncipována jako univerzální halové prostory, v každém podlaží vzniknou samostatné halové depozitáře pro dopravní techniku a rozměrné sbírkové předměty.

Přízemní část (1. NP) s výškou stropů cca 5 m a nosností podlahy do 10 000 kg/m² je určena pro uložení rozměrných a hmotných exponátů z obou strojírenství, energetiky a dopravy na ploše 840 m². Současně s velkorozměrovou halou zde byl v samostatné prostoře o ploše 200 m² instalován pojízdný těžký regálový systém umožňující ukládání exponátů na europaletách (tzn. cca 700 kg na paletu). Dalším prostorem je depozitář vybavený patrovou vestavbou s pevnými policovými regály, kompaktním pojízdným regálovým systémem, určeným pro předměty běžné velikosti. Půdorysná plocha tohoto depozitáře je cca 210 m² s nosností 200 kg na polici.

Druhé nadzemní podlaží (2. NP) s výškou stropů cca 3 m a nosností podlahy 1 500 kg/ m² je na ploše 840 m² určeno zejména pro uložení dopravní techniky a dále menších exponátů na lehkých pojízdných regálových systémech s nosností 200 kg na polici umístěných ve dvou samostatných prostorách o celkové ploše 175 m².

Propojení mezi přízemím a patrem je zajištěno s ohledem na manipulaci s exponáty jedním velkoprostorovým nákladním výtahem m s nosností 4 000 kg a plochou kabiny 3,5×6 m. V samostatné a zcela oddělené sekci je ve dvou podlažích umístěno technické zázemí budovy. Plynová kotelna, strojovna vzduchotechniky, strojovna chlazení, hlavní rozvodna – jsou přístupné pouze z vnější části samostatnými vstupy z venkovního schodiště.

Slavnostní stříhání pásky: generální ředitel muzea Mgr. Horymír Kubíček (v tmavém) a JUDr. František Mikeš, 1. náměstek ministra kultury ČR (ve světlém)

Autor: Alice Třísková