Národní technické muzeum se rozhodlo podpořit vydání odborných prací diplomantů a doktorandů vysokých škol a aplikovat tyto výsledky v praxi. Zároveň nabízíme možnost praxe/stáže v NTM v oddělení blízkém tématu práce.

Vyhlašujeme proto soutěž, která umožní vítězné diplomové nebo doktorské práce publikovat v rámci edičního plánu NTM. Umístění na prvních třech místech je spojeno s finanční odměnou, vydání práce bude financováno z rozpočtu NTM. Podmínky soutěže, další potřebné informace a přihlášku naleznete v příloze.

 

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ A DOKTORSKÉ PRÁCE

TECHNIKA KOLEM NÁS 

Národní technické muzeum chce podpořit odborné práce diplomantů a doktorandů vysokých škol a aplikovat výsledek v praxi. Přihlásit práci může přímo autor práce nebo jeho vedoucí. Do soutěže se přijímají pouze diplomové a doktorské práce úspěšně obhájené v akademickém roce 2015/2016.
 
TÉMATA
 • Historie oborů techniky (doprava, fotografie, měření času, architektury a stavitelství, hutnictví, hornictví, polygrafie, chemie, techniky v domácnosti, průmyslového designu)
 • Historie průmyslových podniků 
 • Významné milníky v historii techniky 
 • Teorie a dějiny vědy a techniky
 • Muzeologie
 • Osobnosti v dějinách techniky
 • Archivní „poklady“ k dějinám techniky
 • Vědecko-výzkumná průmyslová pracoviště v historii (první podnikové/ firemní laboratoře, spojení průmyslu a výzkumu, spolupráce s odborníky z akademického prostředí)
 • Historické technické přístroje a pomůcky
 • Ženy a historie techniky
 • Technika ve službách moci
 • Vliv techniky na životní prostředí v minulosti  

 

CENY PRO VÝHERCE
1. místo – honorář 6 000 Kč v případě publikování práce v některé z publikačních řad NTM (http://www.ntm.cz/muzeum/publikace-ntm) + možnost praxe/stáže v NTM v oddělení blízkém tématu práce
2. místo – honorář 3 000 Kč v případě publikování práce v některé z publikačních řad NTM, případně v odborném periodiku + možnost praxe/stáže v NTM v oddělení blízkém tématu práce
3. místo – honorář 1 000 Kč v případě publikování práce v některém odborném periodiku + možnost praxe/stáže v NTM v oddělení blízkém tématu práce Předložené práce budou hodnoceny odbornou komisí složenou ze zástupců NTM a akademické obce

INFORMACE
Do 30. listopadu 2016 je nutné doručit na adresu NTM podklady:

 • jeden výtisk práce (možno dodat v PDF formátu)
 • kopie posudků recenzenta a vedoucího práce
 • potvrzení o obhájení práce
 • závaznou přihlášku do soutěže s čitelně vyplněnými kontaktními informacemi.  


Více informací podá RNDr. Ivana Lorencová
tel. 777 710 799
email: ivana.lorencova@ntm.cz
Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7