Dne 15. února v pozdně odpoledních hodinách bylo Národní technické muzeum po čtyřech letech náročné rekonstrukce slavnostně otevřeno a přivítalo mnoho významných hostů. Úvodního slova se vedle generálního ředitele NTM Karla Ksandra ujal prezident republiky Václav Klaus, ministr kultury Jiří Besser a rektor Českého vysokého učení technického Václav Havlíček. Dalšími čestnými hosty byli předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová a první místopředseda Senátu Přemysl Sobotka.

Generální ředitel NTM Karel Ksandr připomněl historii muzea, spadající do roku 1908, i osudy funkcionalistické budovy muzea na Letné z přelomu 30. a 40. let 20. století, kterou, ačkoliv architekt Milan Babuška navrhl výhradně pro muzejní účely, nejrůznější jiné instituce a úřady uvolnily až na počátku 90. let minulého století. Dále přítomným představil pět zcela nových expozic, Dopravu, Astronomii, Tiskařství, Fotografický ateliér a v neposlední řadě expozici Architektury, stavitelství a designu. A upozornil na některé unikáty, které mají návštěvníci možnost aktuálně v muzeu zhlédnout. Například nejstarší dochovanou daguerrotypii, signovanou samotným vynálezcem této techniky L. J. M. Daguerrem. U příležitosti otevření NTM jsou vystaveny ve vestibulu budovy také dvě české Nobelovy ceny. Jedna patří prvnímu českému laureátu Nobelovy ceny Jaroslavu Heyrovskému, kterou obdržel v roce 1959 za chemii, a druhá cena z roku 1984 náleží básníkovi Jaroslavu Seifertovi.

Řečníci se shodli v nadšení a optimismu, který vyjádřili nad rolí vědy a techniky ve světě a lidské společnosti a zdůraznili důležitost muzea v procesu vzdělávání celého národa a to od nejútlejšího věku. Ze slov prezidenta Václava Klause připomeňme: „Jsem velmi rád, že se můžu zúčastnit znovuotevření NTM. Už nám chybělo. Nejsem svým založením ani vzděláním technik, ale vím, že muzea technická, tedy nejen muzea umělecká, potřebujeme. (…) Žijeme epochu, která má přídomek technologická. Žijeme v zemi, jejíž vynálezci, inženýři a vědci svým věhlasem překračovali hranice jak českého království, tak Československé či České republiky. (…) Doufám proto, že muzea jako je toto, mohou přitáhnout pozornost mladých lidí ke vzrušujícímu světu techniky.“ (Celý projev prezidenta republiky ke stažení zde.)

Prohlídka muzea byla zahájena moderátorem Petrem Vackem v roli výpravčího, na jehož pokyn majestátní černá lokomotiva Hrboun, za doprovodu páry a sugestivního zvuku, symbolicky vyjela do nové éry Národního technického muzea.

Následující den ve středu 16. února v deset hodin dopoledne se poprvé po dlouhé době otevřely brány muzea jeho návštěvníkům. Vedle nových expozic jsou ke zhlédnutí ještě dvě krátkodobé výstavy Technického muzea v Brně a Vojenského historického ústavu v Praze.

Těšíme se na Vaší návštěvu!

Vaše NTM

 

Slavnostní vernisáž k otevření NTM

Slavnostní vernisáž k otevření NTM

 

Prezident republiky Václav Klaus, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, první místopředseda Senátu Přemysl Sobotka a rektor ČVUT Václav Havlíček 

Prezident republiky Václav Klaus, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, první místopředseda Senátu Přemysl Sobotka a rektor ČVUT Václav Havlíček

 

Ministr kultury Jiří Besser, generální ředitel NTM Karel Ksandr, prezident republiky Václav Klaus, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, první místopředseda Senátu Přemysl Sobotka a rektor ČVUT Václav Havlíček (zprava)

Ministr kultury Jiří Besser, generální ředitel NTM Karel Ksandr, prezident republiky Václav Klaus, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, první místopředseda Senátu Přemysl Sobotka a rektor ČVUT Václav Havlíček (zprava)

 

Generální ředitel NTM Karel Ksandr a Josef Hlávka v povzdálí

Generální ředitel NTM Karel Ksandr a Josef Hlávka v povzdálí

 

Krájení dortu v podobě budovy NTM – ředitel NTM Karel Ksandr společně s ředitelkou Náprstkova muzea Evou Dittertovou a ředitelem Národního muzea Michalem Lukešem

Krájení dortu v podobě budovy NTM – ředitel NTM Karel Ksandr společně s ředitelkou Náprstkova muzea Evou Dittertovou a ředitelem Národního muzea Michalem Lukešem


Autor: Adriana Šmejkalová