Po několika letech rekonstrukce bude Národní technické muzeum znovu otevřeno 16. února 2011 u příležitosti narození významného českého stavitele a mecenáše kultury Josefa Hlávky.

Návštěvníky muzea v první vlně otevření čeká hned pět zcela unikátních expozic, reprezentujících pokrok vědy a techniky v uplynulých staletích. Zpřístupněna bude dopravní hala, expozice Architektury, stavitelství a designu, expozice Astronomie, Tiskařství a Fotografický ateliér.

Dopravní hala v samostatných příbězích ukazuje celý historický vývoj automobilové, motocyklové, cyklistické, letecké a lodní dopravy a v kratších exkurzech pak i úseky z dějin železniční dopravy a vývoje hasičské techniky na území České republiky.

Muzeum architektury a stavitelství představí nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích od druhé poloviny 19. století až po současnost.

Expozice Astronomie, koncipovaná jako nekonečný prostor vesmíru plný zářících hvězd v podobě jedinečných sbírkových předmětů, líčí dějiny astronomického poznání.

S vývojem tiskařských technologií od vynálezu knihtisku až po současnost má návštěvník možnost se seznámit v expozici Tiskařství připomínající svou průmyslovou atmosférou tiskařskou dílnu.

Vývoj fotografie, její uplatnění a vliv na společnost, je prezentován společně se základními fotografickými procesy, jejich vývojem a principy ve skleněném fotografickém ateliéru.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Vaše NTM