V Národním technickém muzeu se ve čtvrtek 5. února 2009 konalo celostátní setkání ředitelů příspěvkových organizací se zástupci vedení Ministerstva kultury ČR. Mimo jiných se ho účastnili např. první náměstek ministra kultury JUDr. František Mikeš, ekonomický náměstek ministra kultury Ing. Tomáš Stejskal a ředitel odboru interního auditu a kontroly ministerstva RNDr. Miroslav Leixner.

Velká část jednání byla věnována ekonomické situaci v resortu Ministerstva kultury ČR. Ekonomický náměstek Tomáš Stejskal přítomné ředitele informoval o skutečnosti, že přesto, že státní rozpočet byl korigován s ohledem na očekávané dopady celosvětové finanční krize v příštím roce, financování neziskových organizací tímto nebude nijak dotčeno, neboť snížení finančních prostředků pro oblast kultury bude pokryto z rezerv ministerstva. Zástupci ministerstva též upozornili na pokračující možnost čerpání finanční podpory z evropských fondů. Konkrétně zmínili například podporu, které se z Integrovaného operačního programu dostane projektu NTM – vybudování Centra stavitelského dědictví v Plasích. Do roku 2013 je také možno čerpat finanční prostředky z programů EU určených na digitalizaci. Stále je také možné využívat též „Norské fondy“ především pro oblast priority č. 1, Zachování kulturního dědictví.

Autor: Alice Třísková