Letošního semináře provozovatelů historických kolejových vozidel, který pořádalo Železniční muzeum NTM v nově opraveném kinosále NTM ve středu 4. února 2009, se zúčastnilo přes 50 zástupců organizací a společností, které se zabývají tzv. železničním muzejnictvím. Jejich činnost se skládá především ze sbírání, opravy a údržby právě historických kolejových vozidel. Většina zúčastněných organizací má také zapůjčena historická vozidla ze sbírky Národního technického muzea.

Hlavním tématem setkání bylo představení nového systému výpůjčních a nájemních smluv na vozidla ze sbírek muzea. Diskutovalo se nejen o zápůjčkách, ale také o rozsáhlé problematice údržby, oprav, vystavování a provozování historických železničních vozidel – především parních lokomotiv – v podmínkách našich železničních muzeí, Českých drah i nestátních neziskových organizací.

V programu dostal významný prostor vrchní přednosta Depa historických vozidel Českých drah, a. s., Ing. Jindřich Rachota. Představil svou vizi fungování této nově vzniklé organizační jednotky Českých drah. Ing. Rachota se problematice záchrany a provozování historických kolejových vozidel věnuje dlouhá léta a v jeho sobě se snoubí profesionalita s láskou k oboru. Depo historických vozidel ČD, a. s., je důležitým partnerem Železničního muzea NTM nejen v oblasti údržby a provozování historických vozidel, ale i při aktivní snaze o záchranu železniční historie.

Kromě obeznámení účastníků se současným stavem projektu na zřízení vlastní expozice Železničního muzea NTM v prostorách bývalého lokomotivního depa Masarykova nádraží byl značný prostor věnován prezentaci vlastní činnosti některých provozovatelů železničních muzeí a historických vlaků. Na program jednání navázala neformální mnohostranná jednání věnovaná řešení řady konkrétních problémů této specifické muzejní činnosti.

Autor: Tomáš Kučera, Jiří Střecha
Sbírka: