Mezinárodní konference, Praha 24. – 26. května 2011

Problematice vědců v exilu byla věnována značná pozornost zejména v souvislosti s velkou emigrační vlnou, která postihla Evropu v době nacistického režimu. Tuto vlnu zdokumentovaly četné encyklopedické projekty, vznikla o ní syntetizující díla a byla analyzována i z metodologického aspektu. Stranou však zatím zůstávaly další emigrační a exilové vlny, které se přelily v průběhu 20. století evropským kontinentem v důsledku působení evropských či mimoevropských autoritativních režimů a diktatur či jinými nepříznivými politickým vlivy.

Velkou neznámou představuje především vliv komunistického režimu, který se ujal moci nejdříve v Sovětském svazu a později v řadě dalších evropských zemí, na odchod významných i řadových vědců mimo jeho působnost. Byl to proces, který si v každé z těchto zemí uchovával svá významná specifika a probíhal i časově odlišně v závislosti na vyhrocování domácího politického vývoje. Stranou zájmu nemůže zůstat ani problematika intelektuálů a vědců, vyháněných z jejich vlasti různými dalšími autoritářskými režimy, z nichž některé jsou činné dodnes. Avizovaná konference přistupuje k těmto otázkám ze dvou zorných úhlů – jednak z celoevropské perspektivy a jednak se zvláštním zřetelem na vývoj v českých zemích.

Místo konání: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78, Praha 7

Bližší informace naleznete zde.

Registrační formulář je ke stažení zde.

 

Prof. Ing. Dr. RNDr. Jan Tauc, DrSc.

Prof. Ing. Dr. RNDr. Jan Tauc, DrSc. (1922–2010) – jeden z nejvýznamnějších fyziků poválečného období, zakladatelská osobnost fyziky pevných látek a badatel světového jména v oblasti polovodičů