NTM v Praze umístilo do svých prostor sbírkovou pokladničku na Svatovítské varhany a zapojí se do projektu dvěma tematickými výstavami. První z nich bude představena na podzim tohoto roku a bude se věnovat historii varhan v katedrále a novému návrhu z dílny varhanářské firmy Gerharda Grenzinga. Druhá výstava proběhne v roce 2018 a bude založena na interaktivních prvcích. Umožní návštěvníkům například vyzkoušet, jak se správně varhany ovládají a jak se na ně hraje. Projekt lze nově podpořit i prostřednictvím DMS.

V tuto chvíli se na nový nástroj Svatovítské katedrály vybralo přes 29 milionů korun a sbírka nadále pokračuje. Vyjádřit svojí podporu můžou zájemci nově také pomocí dárcovských SMS ve třech daných částkách. Přispět lze 30, 60 a 90 Kč. Tvar dárcovské SMS je: DMS NASEVARHANY 30, DMS NASEVARHANY 60 nebo DMS NASEVARHANY 90.

Podrobné informace o projektu naleznete na www.svatovitskevarhany.com