Restaurování lokomotivy 534.027 pokračuje. V listopadu 2006 byla v ŽOS České Velenice CZ, a.s. dokončena II. etapa restaurování historické parní lokomotivy „kremák“ 534.027, vyrobené lokomotivkou Škoda v Plzni v roce 1923 pod výrobním číslem 267.

Doposud neradostný úděl této vzácné technické památky, která se delší dobu nacházela v rozloženém stavu, změnily šikovné ruce českovelenických řemeslníků k nepoznání. Proměna, kterou lokomotiva prodělala, nejlépe dokladuje porovnání snímků, pořízených s ročním odstupem. Náklady na restaurování lokomotivy jsou hrazeny z prostředků, přidělených Národnímu technickému muzeu z fondu ISO Ministerstvem kultury ČR a k dnešnímu dni činí 2 Mio. CZK.

V současné době je připravována 3.etapa restaurování stroje 534.027, směřující k úplnému dokončení, po kterém se „kremák“ stane ozdobou sbírky železničních vozidel Národního technického muzea v Praze. Restaurátorský záměr na prováděné práce počítá s uvedením lokomotivy do stavu odpovídajícímu roku 1949, kdy byla provozována výtopnou Kladno.

Autor: Milan Sýkora
Sbírka: