Koncem roku 2008 byly dokončeny restaurátorské práce na letounu Anatra DS Anasal.

Jejich cílem bylo očištění celého letounu zvenčí i zevnitř, oprava všech trhlin a průrazů na textilním potahu všech nosných a ocasnich ploch lepením a záplatováním leteckým plátnem, oprava všech trhlin a průrazů na překližkovém potahu trupu, fixace dochovaných povrchových úprav na celém letounu, ochranný nátěr, barevné retuše starých i nových plomb, retuše vypadaných krakelů, celkové estetické sjednocení celého povrchu letounu, ošetření kovových prvků letounu včetně motoru, konzervace veškerých dřevěných součástí a prvků, kontrola a případná úprava závěsného systému letounu a na závěr zabalení letounu do snadno sejmutelného protiprachového obalu, protože dopravní expozice ještě není připravena na to, aby do ní byl letoun umístěn.

Restaurovní předcházela chemická analýza, kterou provedla ing. Ivana Kopecká, vedoucí restaurátorských laboratoří muzea. Zde si můžete přečíst rozhovor s ing. Kopeckou.

Restaurování bylo zakončeno detailní restaurátorskou zprávou. Textová část restaurátorské zprávy, obrazová část restaurátorské zprávy – ukázky poškozených míst na letounu před a po restaurování (pdf 4,5MB)

Verze pro tisk.

Anatra na ploše dopravní haly
Anatra na ploše dopravní haly
Pomocná konstrukce, aby bylo možno dosáhnout na všechna místa letounu
Příprava na restaurování
Restaurování výsostných znaků na křídle
Čistění úvazů lanek na křídle
Restaurování vodorovných ocasních ploch
Svrchní plomba na křídle

Autor: Jitka Zamrzlová
Sbírka: