Neobvyklý název Reburber odkazuje ke svému stejnojmennému předchůdci, muzejním novinám, které v NTM krátce vycházely v roce 1993. Slovo reburber je neologismem, který, jak je tradováno, před více než 20 lety vymyslel někdejší zastupující ředitel muzea. Tímto pojmem byl označován předmět technického rázu, avšak obtížně určitelného původ a účelu, jehož zařazení bylo leckdy provázeno vášnivými diskusemi „lehce tápajících“ muzejníků.

Nulté číslo magazínu přináší krátké zamyšlení generálního ředitele Horymíra Kubíčka, starosty městské části Praha 7 a ministra kultury i informace o spolupráci muzea se sponzory a partnery. V dalších další článcích se jejich autoři, odborní muzejní pracovníci, snažili postihnout nejdůležitější aktivity, zrealizované výstavy a dosažené úspěchy NTM v roce 2007. Velký prostor je pak věnován představení nových i obnovených stávajících expozic, jež budou návštěvníkům zpřístupněny po ukončení rekonstrukce muzea.

Prozatím dvakrát ročně bude zpravodaj Reburber informovat o tom nejdůležitějším, co se v muzeu událo, a seznamovat čtenáře s plány pro nejbližší období. Hlavním tématem příštího čísla bude probíhající stavební obnova budovy na Letné, přípravy na znovuotevření a oslavy 100letého výročí založení NTM.

Časopis bude zdarma distribuován vybraným institucím a partnerům Národního technického muzea. V elektronické podobě bude uveřejňován i na webových stránkách.

Reburber je dárkem nejen pro zaměstnance muzea, ale zejména pro všechny, kteří se o dění v NTM zajímají.

Autor: Alice Třísková