V návaznosti na realizaci Centra stavitelského dědictví proběhla úspěšná realizace projektu na úpravu přilehlého klášterního parteru, který výrazně zvyšuje kvalitu prostředí areálu. Předmětem řešení byly především veřejné plochy v rozlehlém areálu bývalého cisterciáckého kláštera a zlepšení jejich provázanosti s městem Plasy. Více o projektu zde.

Vhodná úprava klášterního parteru představuje zcela zásadní prvek úspěšného rozvoje celého, mimořádně hodnotného areálu, jakým NKP Klášter Plasy nepochybně je. 


Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu Jihozápad