Národní technické muzeum (NTM) je prvním subjektem, který zahájí realizaci projektu z Integrovaného operačního programu (IOP), oblast „Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví“. Program Ministerstva kultury ČR s mottem „Vracíme památky do života“ je zaměřen na obnovu a následné využití prvořadých památkových objektů. „Centrum stavitelského dědictví v Plasích je prvním projektem, kterému již byla dotace z programu IOP schválena, a s jehož realizací dne 1. října začneme. Dalších žádosti o poskytnutí finanční podpory jsou nyní hodnoceny,“ říká ministr kultury Václav Riedlbauch u příležitosti zahájení projektu IOP v Plasích.

Tisková informace.

Autor: Alice Třísková