Národní technické muzeum se podílí  na mezinárodním projektu Daguerreobase, kterého se účastní 18 partnerů z 13 evropských zemí.Projekt si klade za cíl vytvořit rozsáhlou databázi evropských historických daguerreotypií, související literatury a dalšího materiálu.

Informace budou shromážděny na portálu  Daguerreobase (www.daguerreobase.org ), který je unikátním nástrojem pro výzkum daguerreotypií  pro vědce, sběratele, fotografy i širokou veřejnost.

Obsah bude k dispozici také prostřednictvím portálu Europeana (www.europeana.eu ), digitální knihovny evropského kulturního dědictví Evropské unie.

Národní technické muzeum  organizuje v lednu 2014 seminář za účasti zahraničních partnerů, jehož součástí bude mimo jiné prezentace projektu, 

metody digitalizace daguerreotypického materiálu a výsledky dosavadního průzkumu fotografických sbírek v ČR.

Projekt Daguerreobase je částečně financován z programu na podporu politiky informačních a komunikačních technologií (ICT PSP), 

který je součástí Programu pro konkurenceschopnost a inovace Evropského společenství.

http / / ec.europe.eu / ict_psp