Do konce září mají návštěvníci poslední příležitost v letošním roce k návštěvě klášterní sýpky s Královskou kaplí a prelatury v Plasích! V rámci Dnů evropského dědictví (European Heritage Days) bude vstup do objektů o víkendu 11. – 12. září zdarma. V sýpce je ke zhlédnutí výstava věnovaná minulosti, současnosti a budoucnosti plaského pivovaru: Plaský pivovar 2015 (6. 6. – 28. 9. 2010).

Klášterní sýpka s Královskou kaplí

Dvoupodlažní středověká kaple, označovaná jako kaple Královská, patří k nejstarším dochovaným památkám plaského kláštera. Unikátní královská kaple byla vysvěcena v roce 1265. Její horní část je zasvěcena sv. Máří Magdaleně a patronem dolní kaple je sv. Václav. Zatímco horní svatyně se pyšní především výtvarně ztvárněnými kamennými architektonickými detaily, v kapli dolní jsou jedinečně dochovány cenné nástěnné malby. Nad středověkou kaplí se vypíná mohutná barokní věž skrývající hodinový stroj, který měří čas plaské kotlině již od roku 1686.

Samotný objekt klášterní sýpky byl postaven v letech 1683–1686 z podnětu významného plaského opata Ondřeje Trojera, kterému se podařilo k práci pro Plasy získat architekta „evropského formátu“ J. B. Matheye.

Prohlídkový okruh klášterní sýpky:

- severní sklepy (s pozůstatky středověkého paláce)

- kaple sv. Václava (dolní kaple) se středověkou výmalbou

- kaple sv. Máří Magdaleny (přístupná z dolní kaple schodištěm v síle zdi)

- jižní křídlo sýpkových pater (s kvalitní barokní tesařskou prací)

- věž s hodinovým strojem z roku 1686

- severní křídlo sýpky (využívané jako výstavní prostor)

Prelatura

Někdejší sídlo plaských opatů, honosnou budovu prelatury, nechal na sklonku 17. století postavit opat Ondřej Trojer. Díky vysokým konexím se Trojerovi podařilo získat pro tuto práci architekta J. B. Matheye, tvořícího v té době zejména pro pražského arcibiskupa. Plasy tak získaly majestátní rezidenční budovu s mimořádně kvalitně architektonicky ztvárněnou vnější fasádou i honosnými interiéry, které se však dodnes dochovaly jen z části. Slavnostní schodiště vyzdobené nástropní freskou od barokního malíře J. K. Lišky zavede návštěvníka do velkoryse koncipovaného opatského sálu. I zde dominantní výzdobu tvoří nástropní Liškova malba zobrazující Triumf katolické církve.

Prohlídková trasa prelatury (pokračování prohlídkového okruhu sýpky)

- barokní altán s ambitem

- nádvoří prelatury

- mramorové schodiště s nově restaurovanou freskou

- opatský sál

- vnější průčelí objektu

Těšíme se v září na Vaší návštěvu každou sobotu a neděli od 9:00 do 17:00.