Národní technické muzeum připravuje výstavu, která umožní nahlédnout do každodenního života námořníku jak na lodi, tak i na souši. Na jedné straně si návštěvník bude moci prohlédnout originály i zdařilé repliky dobových námořních uniforem, blíže se seznámí s osudy třech námořníků pocházejících z českých zemí.

Výstava „Naše moře…“ je pořádána v rámci projektu „Velká válka“, který si má připomenout právě stoleté výročí vypuknutí světového konfliktu. Více informací na www.velkavalka.cz.

Každý kdo přijde na výstavu se bude moci na krátký čas přemístit v místě i čase a vžít se do role námořního důstojníka či plavčíka. Za tímto účelem jsou vyhotoveny repliky námořních uniforem, které si bude moci každý návštěvník obléci a následně se vyfotit před velkoformátovou fotografii lodní paluby. Tím bude navozen dojem autentičnosti celého záběru a návštěvník se bude moci doma pochlubit „službou“ u K. u. K. Kriegsmarine.