Philippe Cosyn z Belgie a Kerrie Dougherty z Austrálie, členové výboru pro historii kosmonautiky Mezinárodní astronautické akademie, navštívili stálou expozici astronomie v budově Národního technického muzea, jež je těsně před dokončením.

„Jsem překvapena, kolik máte historických sbírkových předmětů. Doufám, že budu mít znovu příležitost navštívit Prahu a Vaše muzeum.“ řekla Kerrie Dougherty, která zárověň pracuje jako kurátorka sbírky astronautiky a kosmonautiky v Powerhouse Museum v Sydney. Toto muzeum je příspěvkovou organizací australské vlády a má podobný charakter jako Národní technické muzeum. V polovině osmdesátých let 20. století Národní technické muzeum s tímto australským muzeem již spolupracovalo.

Philippe Cosyn a Kerrie Dougherty se v Praze účastnili mezinárodního astronautického kongresu IAC 2010, kde měl přednášku i kurátor letecké sbírky Národního technického muzea Michal Plavec.

Mezinárodní astronautickou akademii, jíž jsou Philippe i Kerrie členy, založil průkopník kosmonautiky ve Spojených státech amerických Frank J. Malina, který se narodil v USA českým rodičům a část dětství v Československu také prožil.

<-- Philippe Cosyn a Kerrie Dougherty v expozici Astronomie