V úterý 15. července se v netradičním industriálním prostoru bývalého lokomotivního depa Masarykova nádraží, kde NTM plánuje vybudovat Železniční muzeum, za účasti médií konalo veřejné představení sborníku Průmyslové dědictví/Industrial Heritage. Publikaci ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČSSI & ČKAIT vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví při ČVUT v Praze (VCPD).

Publikace Průmyslové dědictví/Industrial Heritage je symbolickým završením bienále Industriální stopy 2007. Výpravná kniha shrnuje příspěvky přednesené na mezinárodní konferenci čtvrtého bienále Industriální stopy 2007, se zařazením nejdůležitějších aktualizovaných příspěvků z konference z roku 2005. Jak o knize řekl Benjamin Fragner, ředitel VCPD: „Dotkli jsme se tématu průmyslového dědictví širokým spektrem pohledů, které dohromady poskytují ucelený obrázek na danou problematiku.“ Úplné znění všech textů v češtině nebo v českém překladu je doplněno anglickými názvy a popisky obrázků, včetně odkazu na stránku anglického textu v závěru knihy.

Setkání se zúčastnil vedle zástupců vydavatelů knihy Benjamina Fragnera a Svatopluka Zídka, prezidenta ČSSI a zástupce Kolegia pro technické památky ČSSI a ČKAIT, i generální ředitel NTM Horymír Kubíček. Ve svém vystoupení zmínil současný stav péče o industriální památky u nás. Připomněl, že řadě průmyslových objektů hrozí zánik či devastace, případně taková přeměna, která zcela zničí jejich historickou a stavební hodnotu. Přitom však existuje dobré řešení: Využití industriálních objektů takovým způsobem, aby byly znovu oživeny a byla jim alespoň z části navrácena jejich funkce. Příkladem takového přístupu je právě snaha Národního technického muzea vybudovat Železniční muzeum v areálu Masarykova nádraží v budově depa z poloviny 19. století. Objekt tak bude zachován ve své původní podobě pro příští generace a stane se vyhledávaným, funkčním místem představujícím fenomén železnice ve všech souvislostech.

Nechyběl ani praktický příklad toho, jak zatím opuštěný historický prostor může náhle ožít. Před objekt depa byla vyvezena lokomotiva 464.102 přezdívaná Ušatá ze 40. let 20. století spolu se salonním vozem arcivévody Františka Ferdinanda d´Este z roku 1910. Její vypouštění páry a houkání navodilo atmosféru dob minulých a její přítomnost vzbudila nadšení všech přítomných.

Autor: Alice Třísková