Výstava je součástí 4. mezinárodního bienále Industriální stopy 2007, projektu, jehož cílem je upozornit na důležitost průmyslového dědictví a na možnosti, smysl a úskalí proměny industriálních objektů. Zároveň je prvním z řady výstavních počinů pořádaných u příležitosti stoletého výročí založení Národního technického muzea v Praze.

Na návštěvníky výstavy čeká v historických prostorách Staroměstské radnice na 150 většinou původních originálních fotografií, které zobrazují počátky a rozvoj průmyslové kultury v Čechách. Až na malé výjimky se jedná výhradně o materiály ze sbírek Národního technického muzea. Přestože zde bude prezentován jen malý zlomek fotografické tvorby z let 1860–1920, budou zde zastoupeny práce nejvýznamnějších profesionálních fotografů té doby – Františka Fridricha, Jindřicha Eckerta, Rudolfa Brunera-Dvořáka, Otto Bielfeldta, Carla Pietznera, Františka Drtikola a dalších tvůrců.

Autoři výstavy a doprovodné publikace – Jan Hozák, historik a archivář NTM, a Pavel Scheufler, historik fotografie – představují „průmyslovou kulturu“ v celé její šíři. Snaží se přiblížit tehdejší dobu ve fotografickém obrazu od panoramat krajiny a měst přes technické výtvory, pracovní prostředí až k životnímu stylu, zábavě a sportu. Výsledná mozaika tak nejen seznamuje s českým průmyslem dotčeného období, ale současně evokuje atmosféru doby. Postihuje mnohotvárnost vztahů mezi člověkem a technikou, aspekty sociologické, ekologické, kulturně-historické, jež mají nadnárodní a nadčasový charakter.

Publikaci si lze objednat na dobírku.

J. Dostál: Stavba železničního viaduktu na trase Plzeň-Chrást-Radnice, 1900, Jindřich Eckert: Ateliérový snímek automobilu z r. 1899.

Obálka doprovodné publikace

Autor: Vladislava Valchářová