Ve čtvrtek 5. listopadu 2015 navštívila Centrum stavitelského dědictví Plasy, které Národní technické muzeum otevřelo letos v září, delegace členů Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu v čele s jeho předsedkyní paní Silvií Costa.

Novými expozicemi Centra stavitelského dědictví Plasy NTM provedl významnou návštěvu generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr. Předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu paní Silvia Costa, poslankyně zastupující Italskou republiku, a její kolegové z výboru, paní Michaela Šojdrová, poslankyně za Českou republiku, a pan Momchil Nekov, poslanec za Bulharskou republiku, navštívili všechny sály Expozice stavitelství, kde je atraktivní a přehlednou formou prezentována problematika historického vývoje stavebních prvků, materiálů a konstrukcí.

Předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu Silvia Costa na závěr své návštěvy v Národním technickém muzeu – Centru stavitelského dědictví Plasy řekla:  „Bylo to velké překvapení objevit toto úžasné muzeum! Mnohokrát gratuluji.“ Místopředsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu Michaela Šojdrová uvedla: „Cestou jsme též navštívili Plasy s unikátním klášterem a nově otevřeným Centrem stavitelského dědictví, jehož edukativní program považuji za velmi vydařený a potřebný.“

Těší nás, že poslanci Evropského parlamentu navštívili nově dokončené Centrum stavitelského dědictví Plasy NTM, a měli možnost se tak seznámit s výsledky projektu Národního technického muzea, který byl spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP), oblast intervence 5.1. - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví.