Národnímu technickému muzeu byla za propagaci Mezinárodního roku astronomie udělena 11. ledna 2010 pamětní medaile „Galileo Galilei – Mezinárodní rok astronomie“ Mince byla vydána při příležitosti Mezinárodního roku astronomie vyhlášeného světovou organizací UNESCO pod patronátem OSN ve spolupráci s Českým organizačním výborem.

Medaili předal zástupcům NTM předseda Českého organizačního výboru Mezinárodního roku astronomie RNDr. Jiří Grygar, CSc., a poděkoval za uspořádání mezinárodní konference Keplerův odkaz kosmickému věku.

Na přední straně medaile je vyobrazen vynikající matematik a fyzik Galileo Galilei. Ten v roce 1609 sestrojil vlastní dalekohled a zahájil éru podrobného pozorování vesmíru. Po 400 letech si připomínáme nejen zakladatelské dílo průkopníka teleskopické astronomie, ale také nesmírný pokrok této vědy, kterého bylo dosaženo za uplynulá čtyři staletí. Revers medaile se tedy vztahuje k modernímu astronomickému pozorování.

Autorem medaile je renomovaný výtvarník, sochař a medailér Michal Vitanovský

Autor: Ivana Lorencová