Návštěvníci Národního technického muzea mají mimořádnou možnost vidět první originální polarograf z roku 1924, který vystavuje muzeum jen ojediněle. Nobelovu cenu za objev metody polarografie převzal profesor Heyrovský ve Stockholmu 10. prosince 1959, tedy právě před 60 lety.

Objev polarografie přinesl nové možnosti jak jednoduše, rychle a přesně provádět analýzu látek, zkoumat přítomnost a množství neznámé látky (příměsi) v roztoku. Metoda nalezla uplatnění v chemickém a farmaceutickém průmyslu, lékařství, potravinářství, metalurgii, výzkumu rud, stavebnictví a péči o životní prostředí. Za objev metody polarografie, který měl velký význam pro vývoj elektroanalytické chemie, byla Jaroslavu Heyrovskému udělena v roce 1959 Nobelova cena za chemii. Stalo se tak po 35 letech od konstrukce prvního polarografu.

V Národním technickém muzeu má dílo Jaroslava Heyrovského a polarografie své stálé místo v expozici „Chemie kolem nás“. Po prohlídce mimořádně vystaveného prvního originálního polarografu se tedy návštěvníci mohou v expozici seznámit s dalším vývojem oboru a prohlédnout si i novější průmyslově vyráběné polarografy, které jsou rovněž ze sbírek NTM.