12. května 2016 byla otevřena výstava, která je příspěvkem NTM k oslavám 700. výročí narození Karla IV. Výstava se zaměřuje na stavitelské umění v době velkého stavebního rozmachu během vlády Karla IV. Prostor výstavy je pojatý jako staveništěm, ve kterém jsou ukázány dobové stavební profese a techniky. Výstavu doprovází lektorované programy pro školní skupiny.

Výstava je věnovaná stavitelskému umění v době architektonického rozmachu, který byl umožněn vládou tohoto mimořádného panovníka. Na výstavě bude prezentována řada dobových stavebních prvků a postupů, a to především prostřednictvím funkčních replik stavebních strojů.

Z velkých stavebních strojů je prezentována funkční replika středověkého dřevěného jeřábu na lidský pohon, který byl zkonstruován na základě vyobrazení v Bibli Václava IV., a plně funkční replika gotického beranidla používaného pro beranění/zatloukání dřevěných pilotů při zakládání staveb nebo stavbě mostů.

Vešekeré informace o výstavě naleznete zde.

Výstavu doprovodí lektorované programy pro školní skupiny. Více informací naleznete zde.


Nahlédněte ve videu do příprav výstavy a seznamte s jejími autory:

Výstava potrvá od 12. 5. 2016 do 5. 2. 2017

 

Svoji záštitu výstavě udělili:

Milan Štěch, Předseda Senátu Parlamentu České republiky

kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

Mgr. Daniel Herman, ministr kultury České republiky

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., rektor Českého vysokého učení technického v Praze

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda Akademie věd České republiky

J. E. Jan Thompson, velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR